Citat för Excellens
– Om Livet, Utveckling & Framgång

Citat för Excellens är inspirerande klassiska citat om livet, utveckling och framgång.
Citat som aldrig går ur tiden för Exekutiv Ledare som vill utvecklas både personligen och i sitt ledarskap, i syfte att kunna prestera på topp.

Veckans Citat för Excellens

Publicering av nya Excellenta Citat

Publicering av nya excellenta citat om livet, utveckling och framgång sker varje vecka här på GrowthMind.se samt Growth Mind:s sida på LinkedIn. På LinkedIn används: #CitatförExellens.

Författare & Filosofer bakom Citaten

Här nedan kan du se alla författare och filosofer som har författat texterna som handlar om livet, utveckling och framgång.

 • Alexander den store – Alexander III, kung av Makedonien och en av världens mest berömda härförare genom tiderna. Född 356 år före Kristus och dog 323 år före Kristus. Son av Filip II och undervisad av filosofen Aristoteles. Läs mer om Alexander på Wikipedia.
 • Aristoteles – Var en grekisk filosof och astronom som levde under åren 384 till 322 före Kristus. Han utbildades i Platons akademi och anses vara en av de viktigaste filosoferna i västerländsk filosofi tillsammans med Platon och Sokrates. Läs mer om Aristoteles på Wikipedia.
 • Konfucius – Confucius (latin) eller Kong Qui (kinesiska), eller Mästaren Kong som ordet betyder, var troligen grundaren till Konfucianismen, en av Kinas tre klassiska religioner/filosofier. Filosofier som stod för ett gott samhälle, en god moral, ett gott liv och god mat. Konfucius levde mellan åren 551 till 479 före Kristus. Läs mer om honom på Wikipedia.
 • Epiktetos – Var en grekisk och romersk filosof och filosofilärare inom livets konst. Han levde under åren 55 till 135 (ca). Mer om Epiktetos går att läsa på Wikipedia.
 • Herakleitos – Heraclitus (latin) eller Heraklit (äldre svenska) var en grekisk filosof som levde mot slutet av 500-talet före Kristus och var en av försokratikerna (filosofer som levde och verkade före Sokrates). Läs mer om Herakleitos på Wikipedia.
 • Lao Zi – Laozi, Lao Tzu eller Lao Tse, ”den gamla mästaren”, född och död runt 500-talet före Kristus anses vara daoismens grundare samt dess första filosof. Daoism är en av de tre klassiska religioner/filosofierna i Kina. Mer om Lao ZI kan ses på Wikipedia.
 • Marcus Aurelius – En romersk kejsare som levde mellan åren 121 och 180. Både hans politiska och privata liv präglades av en stoisk filosofi. Som kejsare strävade han efter att efterleva Platons ideal om en filosofiskt bildad och föredömlig ledare för Rom. Läs mer om Marcus Aurelius på Wikipedia.
 • Perikles – En atensk statsman som levde mellan åren 495 före Kristus och 429 före Kristus. Hans styre över Aten är känt som ”Perikles gyllene tidsålder”. Han ska också ha varit en så god talare att han beskrevs som ”den som bar åskan och blixten på sin tunga”. Läs mer om honom på Wikipedia.
 • Platon – Platon är en av de filosofer som har haft störst inflytande på västerländsk filosofi genom tiderna. Han föddes i Aten år 428 före Kristus och dog 348 före Kristus. Han var student hos Sokrates, som han aktade högt, och flera av hans verk är direkt inspirerade av läraren. Läs mer om honom på Wikipedia.
 • Pythagoras – En grekisk filosof och matematiker som är född år 570 före Kristus, och död 495 före Kristus. Han är mest känd för Pythagoras sats. Läs mer om honom på Wikipedia.
 • Seneca – Var en romersk filosof, författare och politiker. Född 4 år före Kristus och död år 65. Som författare var han en av de mest prominenta under kejsartiden. Han skrev både skönlitterära, naturvetenskapliga och filosofiska verk. Hans filosofiska åskådning vad stoicism, där han hittat inspiration från bland annat Platon. Läs mer om Seneca på Wikipedia.
 • Sokrates – Född 469 före Kristus och död 399 före Kristus, var en filosof från Aten. Sokrates valspråk var ”Känn dig själv”, och han är en av de mest inflytelserika filosofer i västerländsk filosofi. Platon var elev till Sokrates, och har influerats djupt av hans filosofi. År 399 före Kristus dömdes han till döden för sitt filosofiska arbete. Läs mer om honom på Wikipedia.
 • Sun Tzu – Född 540 före Kristus och död 496 före Kristus, var en general och författare från Kina. Sun Tzu skrev den mycket kända boken ”Krigskonsten” eller ”Art of War” på engelska. Läs mer om honom på Wikipedia.

Arkiv för Citat för Excellens