”En tydlig målkund, skapar ett tydligt fokus i näringsverksamheten.”

En av de viktigaste delarna i en affärsstrategi är valet av vilken kundgrupp verksamheten ska fokusera på. Detta val lägger grunden till hela verksamheten och hur den ska fokusera. Utan en målkund blir verksamheten oerhört sårbar, då den vänder sig till allt och alla. Vilket slutar med att den inte kan tillfredsställa någons behov.

Tydlig målkund - Growth Mind

För att pricka rätt krävs en tydlig måltavla i form av en tydlig målkund.

Det främsta strategiska draget

En av de mest grundläggande strategiska dragen är att välja kund, det vill säga målkund. De flesta verksamheter har någon typ av kund de fokuserar på, men det är sällan den är tydlig och konkret. Problemet med att ha en otydlig målkund som inte är konkret definierad, är att verksamheten automatisk blir ofokuserad och ineffektiv. Det extremaste exemplet är när företag springer efter allt och alla, vilket i slutändan inte leder till några affärer alls. Detta för att företaget inte kan tillfredsställa någons behov, då allas behov är olika.

Bättre lönsamhet & tillväxt med tydlig målkund

Om en verksamhet ska vara fokuserad och vara så effektiv som möjligt, är en tydlig målkund ett bra första steg. Detta innebär att företaget får större möjlighet att kunna studera och förstå kunderna. Exempel vad de vill ha, till vilket pris och hur de vill ha erbjudandet levererat. Allt detta gör att verksamheten kan planera och skapa högre värde för kund, vilket i slutändan leder till god lönsamhet och tillväxt, om verksamheten så önskar.

Har ni en väldefinierad målkund?, eller har ni flera mål kunder utifrån olika produktområden? Hur väl känner ni era kunder? Hur lönsamma är era kunder?