Jag har jobbar i och med många ekonomifunktioner. Majoriteten av dessa har antingen haft en bristande eller ingen ekonomimodell att gå efter. Vilket också fick sina konsekvenser. Konsekvenser av framför allt att lönsamhets- och effektiviseringsmål ej införlivades. Inte heller tillväxtmål. Något som skulle undvikas om en ekonomimodell fanns på plats och verkade. I denna exekutiva artikel tar jag upp vad, men framför allt varför, en ekonomimodell är så vital. Vital för att säkerställa att de ekonomiska målen uppfylls. Och hur du som VD och ekonomidirektör införliva detta.

Fortsätt läs på:

W

LinkedIn