Alla har vi varit med om dåligt ledarskap. Men varför blir det inte bättre? Varför förstår inte alla varför ledarskap är så viktigt? Varför har man inte ett skallkrav på alla chefer och andra ledande befattningar? Ett skallkrav om att behärska färdigheten ledarskap. I denna exekutiva artikel tag jag upp vikten av ledarskapet. Konsekvenserna om det inte efterföljs i näringslivet. Men framför allt. Varför det passiva ledarskapet är det mest destruktiva ledarskapet här i Sverige. Något vi bör reflektera över och förändra.

Fortsätt läs på:

W

LinkedIn