Growth Mind

The Creator of Change


Förändringen går ej att stoppa – Tärningen är kastad!

Tärningen är kastad och spelet har nu börjat på riktigt. Bollen är i rullning. Det är tid för förändring och förändringen går ej att stoppa! Årets nobelpristagare i litteratur har talat: – ”The Times They Are a-Changin’”.

Förändringen går ej att stoppa - Growth Mind

I förra veckan var det inte bara Donald Trump och hans väljare som vann. Det var en seger för alternativ media, anti-etablissemanget, hackers, visselblåsare, libertarianer, traditionell höger och så vidare. Amerikanerna har här och nu visast att de vill ha förändring. De är trött på det rådande etablissemanget. Om Trump kan ge dem något nytt och ”Make america great again” återstår och se, men saken är klar. Folket i världens mäktigaste land har talat. Nu finns det ingen återvändo, folks vill ha förändring med eller utan Trump.

Informationstekniken accelererar upp tempot

I tidigare affärsinlägg: Informationsteknik – Megatrendutlösaren av millenniet beskrev vi på Growth Mind om vikten av informationstekniken och dess makt i dagens samhälle. Det amerikanska valet som resulterade i att Donald Trump blev president är ett bevis hur kraftfull informationstekniken är idag. Trump hade inte de traditionella medierna till sin fördel, utan hade snarare den nya informationstekniken som tillgång med dess fria och öppna media kanaler. Om dessa nya kanaler inte skulle funnits skulle Donald Trump med all sannolikhet inte vunnit valet i USA. Han skulle då blivit överkörd av de stora mediabolagen som var till hans nackdel. Slutsatsen man kan dra är att informationstekniken med internet är mer kraftfull än någonsin och kan till och med påverka ett val i världens mäktigaste land.

Det som göms i snö kommer upp i tö

Det som händer nu är att de traditionella medierna håller på att tappa makten. Utbudet av information är enorm, hastighetsspridningen är extremt snabb och många nya medieaktörer kommer in i spelet. Detta innebär att man i dag kan hitta nästa allt på internet, och om det skulle saknas något kan det plötsligt snabbt dyka upp. Informationen går inte att kontrollera, även fast flera aktörer har försökt, så som Facebook, Twitter och även Google. Oegentligheter och särskilt skandaler kan man nästan förutsätta att de kommer att spridas, så som Hillary Clintons skandal om hennes elektroniska post som hon försökte dölja i det amerikanska valet. Kontentan är att med den nya informationstekniken kan man nästan vara säker på att allt som göms i snö kommer definitivt komma upp i tö.

Vad näringsverksamheter bör tänka på

Förändringen går ej att stoppa gällde informationsteknikens frammarsch och dess inverkan på samhället. Det är ett faktum. Detta innebär att näringsverksamheter så som andra organisationer måste vara särskilt försiktiga i hur man agerar och kommunicerar. Förr kunde man i vissa fall komma undan med vissa oegentligheter, men nu får man räkna med direkta konsekvenser i vad man gör. Fall som United Airlines som förlorade flera miljoner i PR och fick börskursen att falla 10 procent för en dålig reklamationsförförande, kan bli mer vanligt för företag som inte sköter sig. Samtidigt kan företag som visar välvilja och gör något utöver det vanliga lyftas upp och berikas av denna förändring. Båda möjligheterna finns och kan tas till vara på av en affärsledare.

De som kommer att gynnas mest

De näringsverksamheter som nyttjar strategiska trender går det alltid bra för och i detta fall är det inget undantag. Företag som visar sin välvilja och som sköter sin verksamhet bra, utan några oegentligheter kommer det att gå bra för. Sådana företag har mer fördel nu än någonsin. Detta gäller särskilt företag som:

  • Har goda värderingar som de följer och har som grund när de väljer medarbetare och samarbetspartners.
  • Agerar och gör rätt och tar avstånd ifrån oegentligheter.
  • Håller vad de lovar, tar ansvar och agerar så att alla kan lita på dem.
  • Öppenhet och transparens som visar vilka de verkligen är, utan att dölja något.