4 sätt att bli Självsäker som Ledare

Har du någon gång träffat en person som är självsäker? Självsäker så det nästan är obehagligt. För han eller hon har 100 procent kontroll över sig själv. Och han eller hon kan se rakt igenom dig. Och förstå dig fullständigt. Varför du är den du är, varför du gör som...

5 Krav för Val av Rätt Ledare

Många chefs- och ledningsrekryteringar misslyckas. Misslyckas på grund utav att ingen riktig ledare väljs. Och konsekvensen av detta blir katastrofala. Katastrofala genom att till exempel en arbetsgrupp, ett bolag eller ett helt land faller samman. Att välja rätt...

Att Leda sin Familj för framtida Generationer

Som ledare får man snabbt lära sig att privatlivet påverkar yrkeslivet. Både när det gäller medarbetare som får problem hemma och man behöver ge stöd. Men också hur en själv påverkas av det privata. Och detta gäller främst familjen. Familjen som står oss närmast. Och...

Handling – För att Leda & Skapa Allt

Oavsett vad du än gör i livet. Är det dina handlingar som avgör allt. Till exempel hur skicklig du är i ditt yrke. Hur väl du tar hand om din familj. Eller om du rent av gör det du älskar och vill göra i livet. Dina handlingar gör dig till den du är och skapar allt du...

5 sätt att Ladda under Semestern

De flesta människor degraderar sig på semestern. Men du är en ledare. Och en ledare är en förebild. En förebild som utvecklas framåt och ej bakåt. Därav bör du nyttja denna tid du har fått för personlig utveckling. Så när du kommer tillbaka ifrån semestern. Så är du...