Growth Mind

The Creator of Change


Konjunkturrapport Oktober 2023 – Svenska & Global Ekonomi

Konjunkturrapport Oktober 2023 – Svenska och Global Ekonomi är en ekonomirapport för svensk och internationell ekonomi som publiceras en gång i månaden. Rapporten för denna månad kan du ladda ner här, genom att tycka på dokumentikonen.