Growth Mind

The Creator of Change


17. Vision – Vad bör styrelsen tänka på med huvudmålet

Vad är egentligen en vision? Och vad bör en styrelse tänka på när de utvecklar näringsverksamhetens främsta huvudmål. Detta i Exekutiva Minuten.