Growth Mind

The Creator of Change


4 Relationsdödare vi bör Undvika

Vi är alla människor. Människor som är beroende av varandra. Beroende av varandra för att vi ska vara lyckliga och framgångsrika i livet. Men vad stoppar oss för att bli just lyckliga och framgångsrika? I många fall handlar det om dåliga relationer. Att vi inte behandlar varandra tillräckligt väl. Att vi agerar på ett sätt som får andra människor att inte dra sig till oss. Att de inte gilla oss och därmed inte gynnas oss. Men hur kan vi få andra att gilla och gynna oss? Vi kan börja undvik dessa 4 relationsdödare.

Fortsätt läs på:

W

Nedladdningsbar PDF