Growth Mind

The Creator of Change


Konjunktur – Hur ni Möter en Ekonomisk Kris

Vi befinner oss i en högkonjunktur. Centralbanken (Fed) i USA har precis kommunicerat att de kommer höja styrräntan tre gånger nästa år. Vilket kommer påverka världsekonomin negativt. Samtidigt är inflationen även hög i Sverige. Och det finns stor risk att Riksbanken följer Fed:s agerande. Oavsett vad som händer kommer konjunkturen att vända. Och då bör ni i er näringsverksamhets va beredda på vad som komma skall. Oavsett om en lågkonjunktur är ett hot eller möjlighet för er. I denna artikel presenterar jag hur ni exempelvis kan agera för att möta en sådan fallande konjunktur.

Fortsätt läs på:

W

LinkedIn