Growth Mind

The Creator of Change


60. Pythagoras – Ingen är fri som inte är mästare över sig själv

No person is free who is not master of himself.”

– Pythagoras