Omorganisation för Ökad Lönsamhet Stort Verksamhet År 2019 till 2020- Beskrivning av Case…Summering…Process Slutresultat…Fler CasesIntressant?