Du ansvarar för att medarbetarna stannar

Du har det yttersta ansvaret för att medarbetarna stannar som verkställande direktör. Om medarbetarna inte känner sig trygga och tillfredsställda över sin arbetssituation hos dig, har du bara dig själv att skylla på om de lämnar företaget. Fiktiv historia baserad på...

Låt inte visionen och strategin hänga lös

Hur många medarbetare i stora och medelstora företag kan sitt företags vision, mål, värderingar och strategi, och dessutom kunna förklara varför de finns? Och hur många medarbetare är det som tänker på dessa frågor och inspireras av dem varje dag? Svaret på dessa...

Närvarande ledarskap att dö för

De som har studerat ledarskap grundligt har insett att närvaro är en av de viktigaste hörnstenarna inom ledarskap. Alla framgångsrika ledare genom tiderna har praktiserat och levt efter denna princip. Vare sig det gäller direktörer, generaler eller rebeller. Alla har...