Growth Mind

The Creator of Change


Du ansvarar för att medarbetarna stannar

Du har det yttersta ansvaret för att medarbetarna stannar som verkställande direktör. Om medarbetarna inte känner sig trygga och tillfredsställda över sin arbetssituation hos dig, har du bara dig själv att skylla på om de lämnar företaget.

Medarbetarna stannar - Growth Mind

Fiktiv historia baserad på verklig händelse

Att goda medarbetare säger upp sig blir allt vanligare. Vi står inför en mer rörlig arbetsmarknad än någonsin och rörligheten ökar desto mer var dag. Ibland löper tiden bara på och i all rusch om allt vi ska göra och få gjort glömmer vi det viktigaste vi har. Våra medarbetare och våra kära kollegor. Det kan kännas självklart ibland att Stefan och Nina som visat så hög engagemang och glädje i sitt jobb plötsligt upptäckter andra möjligheter. Andra möjligheter utanför företaget. Möjligheter som jag som chef inte har tänkt på. Jag som till och med hade nya möjligheter att erbjuda dem, som till och med, med all sannolikhet var bättre för dem båda än de möjligheterna de tog. Jag var dock ute för sent och missade tåget. Stefan och Nina har nu gått vidare till andra arbetsplatser med missade alternativa möjligheter att stanna och avancera. Något som både Stefan, Nina och företaget skulle gynnas på i slutändan, men så blev det inte.

Konsekvenser av medarbetarbortfall

Detta är en fiktiv historia, men är inte långt ifrån sanningen från en verklig händelse som jag fick bevittna. En händelse som fick stora konsekvenser i verksamheten, som bland annat:

  • Arbetsgivaren tappade en mycket uppskattad person med mycket bra kompetens.
  • Medarbetaren förlorade en bra arbetsgivare och en uppdaterad tjänst som han eller hon skulle vara nöjd med.
  • Medarbetaren missade en fast anställning över den dåvarande tidsbegränsade tjänsten.
  • Medarbetaren fick eventuellt en sämre situation hos den nya arbetsgivaren än vad denne kunde fått.
  • Investerad tid och kostnad i utbildning av medarbetaren blev förlorad.
  • Svårigheter att ersätta medarbetaren samt kostsam och utdragen nyrekrytering.
  • Kompetensglapp som sätter press och stress på övriga i organisationen.
  • Och så vidare…

Att få medarbetarna stannar

För att undvika att sådana här situationer sker finns det ett väldigt enkelt verktyg man kan använda som ledare. Det verktyget är enkel dialog. Att ha en ständig dialog med medarbetarna gör att både medarbetarna och arbetsgivaren vet vad de har varandra. Det är det enda och enklaste sättet att säkerställa att medarbetarna stannar. En chef som befinner sig i en situation där många av medarbetarna säger upp sig får aldrig glömma de medarbetare som är kvar i organisationen och ta hand om dem, trots all tid som läggs på nyrekrytering. För det finns verksamheter som har mist hela arbetsgrupper då arbetssituationen blev ohållbar. Detta är mardröm för en chef eller verkställande direktör i ett mindre bolag.

För er som är har en större organisation med flera chefsnivåer bör ni bygga in i kulturen att ni tar hand om medarbetarna och föra ständig dialog med dem. Det går även att bygga ett system hur en organisation jobbar med dessa frågor. Om en personalfunktion finns bör denna fråga vara en av dem mest prioriterade frågorna av dem alla. För utan medarbetare ingen organisation och därav inget riktigt verksamhet.

 

Relaterad affärsinlägg om strategisk trend inom samma område:

Rörligheten på arbetsmarknaden – Hot eller möjlighet