Jag har lätt för att ta bra beslut som jag står för med gedigna resultat. Men min omgivning har många gånger gjort det motsatta. Allt ifrån första chefsnivå upp till styrelsenivå. Beslut som har varit irrationella, känslostyrda och som fått katastrofala följder. Jag har inget emot att ta in känslor och magkänsla i ett beslut. Men om fakta och all rationalitet slängs ut genom fönstret. Kommer beslutsfattandet få negativa konsekvenser. För att eliminera detta, kommer här tre underrättelse tips till dig som VD och chef. Som gör att du kan ta rätt beslut. Beslutsfattande med enkelhet, kvalité och resultat.

Fortsätt läs på:

W

LinkedIn