Vad är det som gör av i kommer framåt i utvecklingen av vårt samhälle? Vad är det som är väsentligt? Vad driver effektivitet, tillväxt, innovation och lönsamhet? Vad är det som är betydligt viktigare än IT? Vad är det ni egentligen behöver jobba med?

Fortsätt läs på:

W

LinkedIn