I dagens samhälle går utvecklingen allt snabbare. Vi får mer saker och information att hantera, och vi distraheras allt mer. Allt detta bidrar till stress, okoncentration, men framförallt, att vi får svårare att få saker gjorda på ett effektivt och resultatmässigt sätt. Detta är ett stort problem, då det hindrar oss att gå framåt och förändras till något bättre.

I detta avsnitt tar Exekutiva Minuten upp några tips om hur du kan effektivisera ditt arbete och få saker gjorda med resultat, så att du kan prestera bättre på jobbet. Här nedan summeras tre av dessa tips:

Planering & prioritering – Se alltid till att du har en plan och prioritera vad du ska göra. Planen gör att du får översikt på saker och ting. Prioriteringen gör det enklare för dig att hantera leveranstid och betydande moment.

Lugn & harmonisk – Stress skapar okoncentration och bidrar till ineffektivitet och bristande kvalité, så jobba med att vara lugn och harmonisk i ditt sätt att vara, och stressa inte upp dig. Du ska vara i nuet och inte oroa dig om framtiden eller det som har varit.

Fokus & eliminering av distraktioner – När du jobbar ska du ha 100 procent fokus på vad du gör och inte göra någonting annat. Multitaska inte! All typ av distraktioner som elektronisk post, telefon, sociala medier eller något annat som kan ta din uppmärksamhet ska elimineras. Särskilt om du gör någonting viktigt och där du behöver koncentration. Stäng då av allt, så du får saker gjorda!