Tiden går. Och med tiden föds någonting nytt. Någonting nytt när någonting annat dör. Det är den naturliga ordningen. Den naturliga ordningen ni inte kan påverka. Det ni dock kan påverka är om ni, er verksamhet, vill leva. Från generation till generation. Eller om ni vill dö. Det är ett val ni gör. Medvetet eller omedvetet. Aktivt eller passivt. Det som avgör detta. Är om ni är långsiktiga. Om ni är strategiska. Om ni har långsiktiga mål och planer. Att ni förstår vad som komma skall. Och att ni är beredda att göra era strategiska drag. Er affärsstrategi. I tid och otid. För er framtid och ert öde.

Fortsätt läs på:

W

LinkedIn

W

Nedladdningsbar PDF