I detta avsnitt av Exekutiva Minuten tar vi upp hur viktigt det är med service och hur du kan öka ditt företags omsättning och tillväxt bara genom att reducera antalet förlorande kunder.

 

Citat och slide som jag refererar till i Exekutiva Minuten:

”Att reducera antalet ”förlorade kunder” med 5% kan öka vinsten med upp till 25-86%.”
 Kotler

Anledning till kunder förloras
• Dödsfall 1%
• Flytta till annan ort  3%
• Konkurrenters   5%
• Lägre pris på annat håll  9%
• Dåligt behandlingar av klagomål  14%
• Brist på intresse hos företaget  68%

Bristande hantering av existerande kunder   = 82% (14%+68%)