Varför är mod viktigt för dig, din utveckling, när du driver förändring eller när du är ledare? I detta avsnitt av Exekutiva Minuten besvaras dessa frågor och tips ges hur du kan utveckla ditt eget mod.