Konjunkturrapport augusti 2021 presenteras om den svenska och globala trenden i ekonomin. Vad är det ekonomiska läget (konjunkturen)?