Konjunkturrapport juli 2021 presenteras om den svenska och globala trenden i ekonomin. Vad är det ekonomiska läget (konjunkturen)? Hur ligger vi till? Var befinner vi oss i cykeln?