De flesta människor har inga avsikter att skapa konflikter. För konflikter är någonting som vi naturligt försöker motverka. Så att det går bra för oss själva och vår grupp som vi tillhör. Detta innebär att konflikter sällan utvecklas snabbt. Utan snarare utvecklas gradvis över en lång tid. Och under denna långa tid. Har du som ledare alla möjligheter att påverka. Påverka så att djupa och svårhanterliga konflikter aldrig uppstår. Här är 5 exempel på vad du som ledare kan göra för att motverka konflikter i ditt företag.

Fortsätt läs på:

W

LinkedIn