Vi har få riktiga ledare i vårt samhälle. Och frågan är: Varför? Varför har vi så få ledare? Är det för att vårt samhälle främst utgår ifrån styrning? Är det att vi inte längre förstår vad ledarskap är? Även fast det är någonting naturligt och är en del av människan. Eller är det för att vi inte längre privilegierar ledare? Att vi inte tillåter den naturliga processen att ske. Där ledare skapas och utvecklas. Oavsett vad. Kan vi ändra på detta. Genom att börja rekrytera ledare och potentiella ledare till chefsroller.

Fortsätt läs på:

W

LinkedIn

W

Nedladdningsbar PDF