Vad är det egentligen en chef skall kunna? Vad är det för chefsfärdigheter som är ett krav, om du ska lyckas som chef? Generellt är din uppgift som chef att skaffa, utveckla och försöka bibehålla goda medarbetare. Medarbetare du leder emot verksamhetens mål. Men vad är det som krävs för att du ska kunna attrahera, bibehålla och utveckla dessa medarbetare? Jo, du måste kunna flytta individer som förstör för sig själva, gruppen och verksamheten. Du måste kunna lösa konflikter. Anställa rätt medarbetare. Ge stöd och support för ditt team. Och slutligen utveckla gruppen för dess framgång.

Fortsätt läs på: