Här tar Exekutiva Minuten upp de viktigaste stegen du bör tänka på innan du startar tillväxtresan i ditt företag.