Vad utmärker högpresterande VD:ar? Vilka karaktärsdrag har de tillsammans? Och hur spelar dessa karaktärsdrag roll? Detta i dagens avsnitt av Exekutiva Minuten.