Vad är uppskalning? Varför är det vitalt för tillväxt? Varför är det något alla bolag bör jobba med? Vad är nyttan? Detta i dagens avsnitt.