Hur nyttjar man näringsverksamhets resurserna maximalt? Hur utvecklar man beläggningen? Kan man ta beläggningsgraden till en ny nivå? Detta i dagens avsnitt om beläggningsgrad.