Hur blir man en högpresterande och mästerlig VD? Vad innebär att vara affärsvis? Och vad har vishet med VD:s prestation att göra? Detta i dagens avsnitt.