Vad är en ledning? Varför är ledningen den viktigaste gruppen i ett företag? och hur gör man ledningsgrupp effektiv så att den presterar bra?