Företag kan vara olika bra på hur de väljer och utvecklar sina kundgrupper. Oavsett hur bra företaget är på detta, är det alltid värt att fråga sig om verksamheten gör rätt idag och om företaget behöver se över sin framtida kundgrupp.