Hur utvecklar ledningen ekonomistyrningen i organisationen, för ökad lönsamheten och tillväxten? I dagens avsnitt tas ansvarsfördelning upp inom organisationsutveckling som bidrar till dessa värden.