Ett företag är skyldig att följa lagar och regler, men hur kan man säkerställa att alla dessa följs? Dagens avsnitt om regelefterlevnad får du tips, så att du som VD kan ta ditt ansvar.