24. Epiktetos – Hur du reagerar är det som är av betydelse