Här hittar du Growth Mind:s ekonomirapport: Svensk ekonomi & konjunkturrapport kvartal 4 2017 i presentationsformat och i datautskrift. Syfte med rapporten är att beslutsfattare i näringslivet enkelt och effektivt skall kunna följa och bedöma det ekonomiska läget i Sverige per kvartal. Rapporten bygger på selekterad öppen data som främst uppdateras minst en gång i kvartalet. Data skall presentera de främsta kritisk ekonomiska faktorerna utifrån grupperingen: näringsliv, hushåll och privatekonomi, stat och samhälle samt övriga kritiska faktorer.

Rapport i presentationsformat (Powerpoint ppxs)

Rapport i utskriftsformat (pdf)