I akademin brukar det ofta finnas två läger om hur saker och ting ska vara. Detta är inget undantag när det gäller styrning och frihet. Ekonomistyrningsfolket älskar styrning och ser allt ifrån ett styrningsperspektiv. Allt ska styras för att kunna mätas. För allt som inte går att mäta är oväsentligt. Personliga värden är rent av strunt och flum! Management sidan med ledarskapsperspektiv å andra sidan ser styrning som något diktatoriskt. Styrning är ett tyranniskt verktyg att detaljstyra människor. Taylorism och övervakning! Att göra människor till robotar och ha kontroll på dem.

Jag överdrev lite där, men det är inte ovanligt att höra sådana påstående. Jag har personligen hört dem och det är inte så konstigt varför forskare ibland gör sådana uttalande. De är ju så specialiserade på ett så smalt ämne, så att de inte tänker brett och får ett helhetsperspektiv. Om du ska förstå verkligheten och vara en affärsledare måste du basera saker på fakta. Du måste ha ett helhetsperspektiv för att förstå verklighet och därmed fatta rätt beslut.

Balansen mellan styrning och frihet

Styrning och frihet i näringslivet

När det gäller styrning och frihet skulle jag varken rekommendera att tillämpa någon form av det ena extremt över det andra. Som affärsledare kan man inte ha ett tunnelseende som en forskare. Tyvärr dominerar ekonomistyrningsteorier i näringslivet, då många konsulter och andra högpresterande personer har fördjupad utbildning och erfarenhet inom detta område. Man kan se detta tydliga i vissa börsbolag som har ett extremt fokus på ekonomiska nyckeltal, men sällan pratar de om hur resultat har skapats och hur organisationen mår. Resultatet av detta märks i undersökningar som visar på bristande ledarskap och hög sjukfrånvaro bland medarbetarna, men framförallt hur företagen presterar. Om vi skulle kunna jämna ut balansen mellan styrning och frihet i våra organisationer skulle vi kort sagt kunna skapa en bättre värld med bättre företag, genom bra ledare och glada medarbetare. Som managementforskarna säger är vi människor är inga robotar. Vi är människor och därav bör vi agera som människor och det gruppdjur vi är, för att kunna prestera som bäst. Vi måste ta hand om varandra!

Case ifrån en organisation med hög frihet

Bland de stora organisationerna i näringslivet dominerar styrningskultur i ledningen och i organisationen, men det finns några stora verksamheter som har en dominerade frihetskultur. Dessa är inte allt för vanliga, men de finns. Den 23 augusti 2017 kommer jag presentera en intressant verksamhet som har just detta. Jag kommer att lyfta fördelar och nackdelar med ett sådant upplägg. Därefter kommer vi i en grupp diskutera den perfekta balansen mellan styrning och frihet, i syfte att nå en optimal organisation där folk trivs, mår bra och presterar.

Är du verkställande direktör, styrelsemedlem eller majoritetsägare i en näringsverksamhet som omsätter minst 100 miljoner och innehar minst 15 stycken heltidsanställda, är du välkommen in i diskussionen i Göteborg. Mer information om eventet hittar du här.