Det är a och o att ha kontroll på lönsamheten i en näringsverksamhet för att kunna få ett bra resultat och för att kunna utveckla bolaget framåt. Många verksamheter idag har inte kontroll och planerar deras lönsamhet, vilket gör att de ej kan prestera på den nivå de har kapacitet till. Om ni inte jobbar aktivt med denna fråga kan detta affärsinlägg skapa eftertanke. Kanske inspirera till ett mer aktivt handlande i lönsamhetsfrågan, så att ni kan uppnå era lönsamhetsmål och avkastningskrav.

Kontroll på lönsamheten - Growth Mind

Lönsamhet är ett konkret resultat som bygger på näringsverksamhetens intäkter och kostnader. För att få kontroll på lönsamheten i verksamheten krävs det att man har kontroll på intäkterna och kostnaderna samt var dessa pengaströmmar genereras och varför.

Tre enkla sätt att få kontroll på lönsamheten och mäta var ifrån penningströmmarna kommer är att dela in dem i lönsamma kunder, produkter och marknader.

Lönsamma Kunder

Ett av de största lönsamhetsproblemen företag har idag är hur lönsamma deras kunder är. Majoriteten av alla företag har olönsamma kunder och kunder som inte lever upp till bolagets lönsamhets- och avkastningskrav. Problemet kan vara:

  • Stora kunder som generera stora intäktsströmmar som man ej vågar släppa.
  • Kunder som ställer olönsamma krav som man inte våga säga nej till.
  • Målkundsstrategin är diffus eller existerar ej. Bolaget tar vilka kunder som helst.
  • Verksamheten säljer sig billigt och vågar inte höja priset till det verkliga värdet de säljer.
  • Gamla kunder rensas inte bort genom ren vana att leverera.

Listan kan göras lång och ursäkterna är många. Dock om man ska vara lönsam och uppfylla ägarnas avkastningskrav måste avkastningskravet anpassas till kunderna man väljer. Ett bra första steg för att skapa goda resultat är att börja att välja rätt kunder. Därefter kan man följa upp och se om de uppnår era lönsamhetskrav.

Lönsamma Produkter

Ett annat klassiskt sätt att få kontroll på lönsamheten är att mäta lönsamheten i varje produkt. Det vill säga varje vara eller tjänst man säljer. Problemet med olönsamma produkter grundar sig ofta på vidskeplighet. En tro om att produkten säljer, istället för fakta för vad som verkligen säljer. Detta fenomen kallas även marketing myopia som är vanligt bland nystartsföretag.

En produkt är oftast lönsam om den säljer bra mot de man vänder sig till och inte har för stora omkostnader som exempel reklamationer. Det bör dock nämnas att det kan vara strategiskt eller taktiskt att vissa produkter kan vara olönsamma. Detta i syfte att skapa en total lönsamhet i ett stort produktutbud. En sådan handling ska dock vara väl genomtänkt för att inte motverka effekten. I normala fall ska olönsamma produkter fasas ut så fort som möjligt.

Lönsamma Marknader

Ett allmänt bra råd brukar vara att man ska inte ta sig an en ny marknad innan man har fått fäste i de marknader man har. Att springa efter allt och inte få något. Vilket är ett bra råd om man inte har en väldigt nischad produkt som kräver många marknader. Olönsamma marknader oavsett om det gäller nationella regioner eller andra länder i världen grundar sig ofta på att man försöker vara för snabb. Att man inte bearbetar nuvarande marknader väl och inte planerar väl för nya.

Att ha kontroll på lönsamheten på marknaden skapar inte bara bra resultat i slutändan. Fördelen att mäta marknader är ett definitivt mått hur väl en näringsverksamhet presterar. Detta skapar både grund för marknader att överge, ta sig an och utveckla.

Sammanfattning om kontroll på lönsamheten

  • Lönsamma Kunder – Det finns inga ursäkter att ha olönsamma kunder. Välj rätt kunder och följ upp så att de når era avkastningskrav.
  • Lönsamma Produkter – Tro inte, vet genom fakta att alla era produkter är lönsamma och fasa ut dem som är olönsamma.
  • Lönsamma Marknader – Va långsiktig, följ upp och ta en marknad i taget för en lönsam expansion.

Lycka till!