Gör en branschanalys och förstå den verkliga situationen ert företag befinner sig i marknaden. Se spelplanen och gör era drag strategiskt och/eller taktiskt för att utmanövrera era konkurrenter.