Näringsverksamheter behöver kontinuerligt utvecklas och skapa bättre effektivitet och lönsamhet. I detta avsnitt presenteras hur ni kan skapa grundläggande effektivitet som håller långsiktigt och är lönsamt.