Sätt en gräns på indirekta kostnader för att få kontroll över dem, i syfte att upprätta en god lönsamhet i näringsverksamheten. Detta i dagens avsnitt av Exekutiva Minuten.