Vad är en Ekonomimodell? Varför är den vital för ett företag? Och Hur funkar en sådan modell? Allt detta får ni svar på i detta avsnitt av Exekutiva Minuten om lönsamhet.