Vad behöver vi i Sverige bli bättre på när det gäller vårt ledarskap? Vad är är svagheten i svenskt ledarskap? och vad kan vi göra åt dem? Dessa frågor kommer att behandlas och besvaras i dagens avsnitt av Exekutiva Minuten.

Länkar till referenser som nämndes i podden: